هورس مارکت
هورس مارکت
اسب ترکمن پرش

توضیحات آگهی

اسب ترکمن باشگاهی .سواری زمینی عالی. پرش عالی. سن۷سال.