هورس مارکت
هورس مارکت

توضیحات آگهی

اسب دوخون عرب وخارجی دارای شناسنامه و برنده ی چندین مسابقه ی استقامت ۴۰،۶۰،۸۰کیلومتر و امده برای مسابقات کشوری