هورس مارکت
هورس مارکت

توضیحات آگهی

مادیان یکسر وارداتی کره ای از اکسکلوسیو نوه مروان الشقب مادر کره تی بی یاسر ۲۲ماهه قد۱۵۰
مادیون با ۹۷درصد خون خارجی تا شجره ۴۰سال قبل به تایید فدراسیون دوسر وارداتی فقط ۴۰سال قبل یه خط ایرانی از مادری داره فوق العاده صورت دار حرکت دار دمگیر مدارکدار. اسب در کرج می باشد قیمت 85 تخفیف پایه معامله