هورس مارکت
هورس مارکت

توضیحات آگهی

نریان ۱۳ ساله ورزشی . مقامدار استقامت چندین بار ۶۰ و ۸۰ کیلومتر . پرشی پارکور ۸۰ و ۹۰ سانت . کلاسی درجه یک . کرد