هورس مارکت
هورس مارکت
فروش اسب عرب یک سر وارداتی

توضیحات آگهی

نام مالک:کرمی
نام اسب:نهیران
در اسب:منیر الزبیر
مادر اسب:فاخته 1
اسب صحیح سلامت
تازه نعلبندی شده
تخفیفم پایه معامله داره
بدون اخلاق بد سواری عالی مناسب گشت