هورس مارکت
هورس مارکت

توضیحات آگهی

مادیون ۶ دونگ
میکروچیپ و شناسنامه و تاییده درهشور
سواری دار و کره دهی عالی
سلامت کامل
۷۰ روز آبستن از سرمست شهاب‌پور
کره نریان ۵ماهه ۵نشان از سرمست شهابپور پاش هست