هورس مارکت
هورس مارکت
فروش نریان خالص ایرانی

توضیحات آگهی

نریان خالص ایرانی ثبت شده در جلد ۶ تبارنامه اسب عرب اصیل ایرانی دارای پاسپورت به نام وهام شراک از تیره عبیان شراک دارنده مقام نایب قهرمانی استانی در استقامت استان اصفهان سال۹۹ مناسب برای کورس چند مقام هم داره تو کورس خوزستان خوزستان متولد ۲۰۱۴ رنگ نیله