هورس مارکت
هورس مارکت
مادیان عرب اصیل با کره

توضیحات آگهی

باسلام این مادیان همراه با یه کره مادیان ۲ ماهه بسیارزیبا ودم گیر هست سن مادیان ۸ ساله با میکروچیپ ومدارک کامل به رنگ کهر

اینستاگرام ایران هورسی